O nás

  Orel jednota Brno – Židenice je organizační složkou Orla ČR – nestátní, neziskové organizace –  se samostatnou právní subjektivitou. 

   Jednota Orla v Brně – Židenicích vznikla  již ve dvacátých letech minulého století, ale její  činnost byla několikrát násilně přerušena. V  roce 1993 se skupina 7 mladých lidí rozhodla navázat na tradici organizovaní sportovně a kulturně výchovných  aktivit a obnovila a k 29. červnu židenickou Jednotu.
V současné době  má naše jednota 250 členů, z nichž je více jak polovina dětí do osmnácti let. Naše aktivity jsou však otevřeny i neregistrovaným zájemcům.  Periodická činnost organizace zahrnuje  7 kulturně-výchovné volnočasové a 10 sportovních aktivit, zaměřených především na děti a mládež. Celkem se na asi třicetkrát týdně schází více jak čtyři sta účastníku naších aktivit. Dále se členové Jednoty pravidelně zúčastňují sportovních akcí pořádaných Ustředím Orla a tělovýchovnými svazy. Kromě periodické činnosti se židenický Orel zabývá i jednorázovými akcemi sportovního i kulturního charakteru jako jsou např. Židenické hody, volejbalový a nohejbalový  turnaj nebo Memoriál Petra a Renaty Vykydalových ve stolním tenisu. Spolupracujeme také na akcích pořádaných brněnským Centrem pro rodiny atd. Celá činnost   Jednoty je provozována na bázi dobrovolnosti, přesto jsou jednotlivé kroužky  vedeny převážně  školenými vedoucími, kteří mají praxi v práci s mládeži. Z důvodu toho, že naše organizace nevlastní žádné budovy, probíhají veškeré aktivity v pronajatých prostorách.

Orel ČR, jež v současné době sdružuje více jak 16 tisíc členů,  se organizačně  dělí na ústředí, župy a jednoty. Každá z těchto složek má plnou právní subjektivitu a je proto způsobilá vstupovat samostatně do právních závazků.
Soustavná práce naší jednoty se zaměřuje převážně na děti a mládež, dále pak na občany  všech věkových kategorií a to v průběhu celého roku. Jedná se o pravidelná setkávání několika skupin, kde je program zaměřen na pomoc zvláště mladým a dětem – naučit je správně využívat volný čas, vést je k ušlechtilým zájmům a pomoci tím k celkovému ozdravení mravního prostředí a na prevenci proti negativním vlivům.