Výroční členská schůze

Srdečně všechny zveme na výroční členskou schůzi.
KDY: 16.3.2013 od 18:00
KDE: klub Václav Václav na faře kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích.

Židenické hody 2013

Orel jednota Brno – Židenice
s židenickou chasou vás zvou na
šestnácté tradiční
ŽIDENICKÉ HODY
které se konají v sobotu 26. 10. 2013
13:00 – 16:30 HODOVÉ ODPOLEDNE

(vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje)
stavění máje, tancování krojovaných dětí, požehnání hodů, předání hodového práva, Moravská beseda, soutěže pro děti, trampolína
20:00 – 2:30 VEČERNÍ HODOVÁ ZÁBAVA

(Dělnický dům)
vstupné 100 Kč, hraje Sivická kapela
Neděle 10:00 HODOVÁ MŠE SVATÁ

(kostel sv. Cyrila a Metoděje)
slavnostní bohoslužba u příležitosti výročí posvěcení kostela, po mši svaté zatancují stárci i krojované děti
Akce je pořádána za finanční spoluúčasti MČ Brno-Židenice.

http://www.zidenickyzpravodaj.cz/zidenicke-hody-2/