Pozastavení činnosti

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení ministra školství ruší Orel, jednota Brno-Židenice s účinností od 11.3.2020 až do odvolání všechny své pravidelné i mimořádné aktivity, tedy dočasně zastavuje veškerou svoji činnost.

Toto rozhodnutí týká i výroční členské schůze Orla, jednoty Brno-Židenice, která se měla konat v neděli 15.3.2020 v Klubu Václav na faře. Nový termín bude oznámen.

Předem děkuji za vaše zodpovědné chování.

Přeji všem klidné dny a pevné zdraví

Ing. Jiří Klusák

starosta Orla jednoty Brno-Židenice